Verzekering

Wij bieden onze vrijwilligers meer dan de wettelijke bescherming.

Binnen de wet op de vrijwilligers is er een belangrijk luik voorzien dat organisaties verplicht om een aantal verzekeringen af te sluiten.
Als vzw voldoen wij niet enkel aan de minimum vereisten die voorzien zijn in deze wetgeving.
Wij bieden onze vrijwillige medewerkers ook een verzekering Lichamelijke Ongevallen bij alle activiteiten van de vereniging waar zij als vrijwilliger aan deelnemen.


De polis Vereniging en VZW's cover vervangt de vroegere verzekering 'georganiseerd vrijwilligerswerk' én de 'verzekering medische en paramedische beroepen: burgerrechtelijke aansprakelijkheid'. Polisnummer : C-11/1528.105/00-B

Download hier de polis en de Algemene voorwaarden

Deze polis omvat verschillende onderdelen. We belichten hieronder de relevante aspecten voor de afdeling:
 

  • Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de onvrijwillig veroorzaakte schade bij een ongeval waarvoor je als organisator verantwoordelijk kan gesteld worden (te vergelijken met het principe van de familiale verzekering).
Bv. Schade aan een wagen van een derde bij het verhuizen van materiaal voor een activiteit, voedselvergiftiging na een kookdemonstratie, iemand valt van de trap en de vereniging wordt verantwoordelijk gesteld … Dit is een verplichte verzekering die geldt voor alle georganiseerde activiteiten die voor buitenstaanders toegankelijk zijn.

Wat moet je doen als afdeling?
Elke activiteit van de afdeling doorgeven aan het algemeen secretariaat van de vereniging, met vermelding van type activiteit, de datum en de plaats van het gebeuren.

 

  • Waarborg Lichamelijke Ongevallen vrijwillige medewerkers.

Alle vrijwillige medewerkers van de vereniging (= plaatselijke bestuurders, leden van de raad van bestuur, regionale medewerker) en de gastsprekers zijn voor elke activiteit van de vereniging waar ze aan deelnemen gedekt voor lichamelijk ongevallen.

Wat moet je doen als afdeling?
De namen van je medewerkers laten noteren in het ledenbestand van de vereniging volgens de hiervoor geldende afspraken.

 

  • Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor deelnemers aan activiteiten.

Je kan als afdeling hierop een beroep doen bij beweginsactiviteiten waarbij een verhoogd risico bestaat op lichamelijke ongevallen voor de deelnemers.

Wat moet je doen als afdeling? 
Er moeten 2 stappen ondernomen worden

  1. Het secretariaat moet vooraf in kennis worden gesteld van elke te verzekeren éénmalige activiteit met vermelding van de afdeling, plaats en datum ( zie voorbeeld in bijlage). DVV hoeft niet langer ingelicht te worden van elke afzonderlijke activiteit. 
  2. Om de exacte premie te kunnen berekenen dient na afloop het juiste aantal deelnemers te worden doorgegeven aan het algemeen secretariaat.

Klik hier voor het meldingsformulier en bezorg het ingevuld aan het secretariaat op liga@diabetes.be

Deelnemers = iedereen die heeft deelgenomen aan de activiteit, met uitzondering van de medewerkers van de afdeling. Deze zijn immers op elke activiteit gedekt voor lichamelijke ongevallen (zie punt 2).
Opgelet! Gevaarlijke sporten zoals wintersporten, judo, rugby, bergbeklimmen, diepzeeduiken, enz zijn niet gedekt.
 

Betaling van de verzekeringspremie

Voor alle verzekeringen wordt de premie betaald door het algemeen secretariaat, behalve voor het gedeelte lichamelijke ongevallen deelnemers plaatselijke activiteiten. Hiervoor geldt volgende afspraak:

  • voor de eerste 100 deelnemers per jaar/per afdeling wordt de premie betaald door het algemeen secretariaat.
  • voor bijkomende deelnemers zal de premie doorgerekend worden naar de afdeling.


Maak dus geen onnodig gebruik van deze formule, dit zou op het einde van de rit wel eens een aardige kost kunnen betekenen voor uw afdeling.

Als algemeen secretariaat moeten wij wel de gegevens bijhouden om de polis jaarlijks te kunnen valideren. Daarom moeten alle activiteiten van de afdelingen steeds doorgegeven worden naar het algemeen secretariaat. Zowel bestuursvergaderingen, werkvergaderingen, voordrachten,…

 

Betekent dit dat er geen dekking is als je iets organiseert en dit niet hebt doorgegeven?

De polis Burgerlijk Aansprakelijkheid en de polis Lichamelijke Ongevallen voor vrijwillige medewerkers is altijd geldig bij alle activiteiten die je als afdeling organiseert. Enkel voor de polis Lichamelijke Ongevallen deelnemers moet je op voorhand een aangifte indien doen je hierop een beroep wenst te doen.
Bijv. je hebt een voordracht en de dag ervoor ga je de zaal klaarzetten. Je bent op dat moment gedekt als vrijwilliger en als organisator.

Een lichamelijk ongeval aangeven kan met volgend document aangifteformulier lichamelijk ongeval.

Als er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met het secretariaat op liga@diabetes.be of 09 220 05 20

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht