Verzekering vrijwilligers

 

Wij bieden onze vrijwillige medewerkers een verzekering bij alle activiteiten van de vereniging waar zij als vrijwilliger aan deelnemen. De polis Varia – Diverse risico’s (polisnummer : 7B45787) vervangt de vroegere verzekering ‘Vereniging en vzw’s cover’. Download onderaan deze pagina de polis. De algemene voorwaarden kan je steeds opvragen.


De polis omvat verschillende onderdelen:
 

  • Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de onvrijwillig veroorzaakte schade bij een ongeval waarvoor je als organisator verantwoordelijk kan gesteld worden (te vergelijken met het principe van de familiale verzekering). Bv. schade aan een wagen van een derde bij het verhuizen van materiaal voor een activiteit, voedselvergiftiging na een kookdemonstratie, iemand valt van de trap en de Diabetes Liga wordt verantwoordelijk gesteld … Dit is een verplichte verzekering die geldt voor alle georganiseerde activiteiten die voor buitenstaanders toegankelijk zijn.
 

  • Waarborg Lichamelijke Ongevallen vrijwillige medewerkers.

Alle vrijwillige medewerkers van de Diabetes Liga zijn voor elke activiteit van de vereniging waaraan ze deelnemen gedekt voor lichamelijke ongevallen. Een lichamelijk ongeval aangeven kan met het document aangifteformulier ongeval.
 

Wat moet je doen als afdeling?
De namen van je medewerkers laten noteren in het ledenbestand van de Diabetes Liga.
Alle vrijwilige medewerkers moeten de vrijwilligersovereenkomst ondertekenen en bezorgen aan de Diabetes Liga.

Is er dekking als je iets organiseert en dit niet hebt doorgegeven?
De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid en de polis Lichamelijke Ongevallen voor vrijwillige medewerkers zijn altijd geldig bij alle activiteiten die je als afdeling organiseert. Bv. je hebt een voordracht en de dag ervoor ga je de zaal klaarzetten. Je bent op dat moment gedekt als vrijwilliger en als organisator.


Downloads

 

Binnen de wet op de vrijwilligers is er een belangrijk luik voorzien dat organisaties verplicht om een aantal verzekeringen af te sluiten. Als vzw voldoen wij aan alle vereisten die voorzien zijn in deze wetgeving.


Heb je nog vragen?

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht