Voetconventie

voetcontrole

Omdat wonden en andere voetproblemen bij diabetes zeer complex kunnen zijn, is in dat geval een gespecialiseerde aanpak nodig. Dit wordt voorzien binnen de voetconventie. Bij voetproblemen is een snelle doorverwijzing naar de voetkliniek essentieel om amputaties te vermijden. 

Omdat  wonden en andere voetproblemen bij personen met diabetes zeer complex kunnen zijn, vraagt de behandeling vaak een gespecialiseerde aanpak. Daarom zijn er voetconventies opgericht. Het doel van deze erkende diabetische voetklinieken is om voetwonden te genezen, amputaties te vermijden en nieuwe voetwonden te voorkomen. Een doorverwijzing naar een voetconventie kan aangevraagd worden door iemand met diabetes zelf of door elke zorgverlener die een probleem opmerkt, maar de huisarts is hierin best de sleutelfiguur. 


Wanneer de voetconventie raadplegen?

Bij ieder probleem aan de voeten moet de huisarts zo snel mogelijk worden geraadpleegd zodat een doeltreffende behandeling opgestart kan worden. In geval van twijfel moet onmiddellijk beroep worden gedaan op gespecialiseerd advies van de medewerkers van een multidisciplinaire voetconventie.

Indien een behandeling van een voetwonde na twee weken geen zichtbare verbetering oplevert, ondanks een goede verzorging en drukontlasting, is het sowieso aangewezen om een voetconventie te consulteren. In veel gevallen zal zelfs een meer dringende verwijzing nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer de wonde tot op het bot reikt, bij ernstige infectie, bij belangrijk vaatlijden, bij acute Charcotvoet … Ook bij het optreden van een voetinfectie zonder zichtbare verwonding is een strikte opvolging aangewezen en indien ook in dit geval geen verbetering optreedt op korte termijn, is doorverwijzing naar een diabetische voetconventie noodzakelijk.

Ook na volledige heling van de voetwonde, behoudt de persoon met diabetes zijn ‘risicovoet’. Een goede controle en opvolging blijft uitermate belangrijk.

 

Multidisciplinair team

In de diabetische voetconventie worden verschillende disciplines betrokken bij de behandeling van een voetwondprobleem. Zij overleggen steeds samen de behandeling. Volgende zorgverleners kunnen deel uitmaken van dit gespecialiseerd team:

  • endocrinoloog/diabetoloog
  • diabetesverpleegkundige
  • vaatchirurg
  • orthopedisch chirurg
  • podoloog
  • wondverpleegkundige
  • orthopedisch schoentechnieker
     

Soms maken ook artsen van andere disciplines zoals dermatologie, plastisch chirurgie en andere zorgverleners (bv. gipsverpleegkundige) deel uit van het team.

Het multidisciplinair team van de voetconventie werkt nauw samen met de huisarts en de thuisverpleging om de wondzorg en de behandeling van de diabetische voetproblematiek te optimaliseren. Het is immers uiterst belangrijk dat de wondzorg ook thuis correct wordt toegepast. Hierbij is communicatie tussen de verschillende zorgverleners essentieel.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht