Voortraject diabetes type 2

dossier

Het voortraject of ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ wordt aangevraagd voor alle personen met diabetes type 2 vanaf diagnose, die nog niet met insuline of andere injecties worden behandeld. 

Wat zijn de voordelen?

De huisarts kan dit voortraject aanvragen op voorwaarde dat hij/zij het GMD beheert van de persoon met diabetes of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert. Iedereen die wordt behandeld met leefstijladviezen en/of bloedsuikerverlagende medicatie komt in aanmerking voor het voortraject.

 

Gedeeltelijke tegemoetkomingen voor dieetadvies en podologisch advies, op voorschrift van de huisarts. Je krijgt een getuigschrift mee dat je indient bij de mutualiteit en de consultatie terugbetaalt op het remgeld na.

- 2 sessie van 30 minuten bij een erkend diëtist
- 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog, indien je een verhoogd voetrisico hebt

 
De patiënt heeft recht tot extra terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat er een opvolging is in het voortraject en hij/zij behoort tot de subdoelgroep die beantwoordt aan volgende criteria:
- Leeftijd 15-69 jaar 
- Cardiovasculaire risicofactor: obesitas (BMI > 30) en/of te hoge bloeddruk 
 
Dit gebeurt op voorschrift van de huisarts. Je hebt recht op maximaal 4 educatiesessies gegeven door een diabeteseducator, diëtist, apotheker, thuisverpleegkundige en/of kinesist. De educatie kan zowel individueel als in groep plaatsvinden.
 
Opgelet: binnen dit zorgsysteem is er geen wettelijke terugbetaling voorzien voor zelfcontrolemateriaal.
 
 


 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht