Een zorgtraject diabetes type 2 afsluiten: praktisch

doktersconsultatie

Praktische info bij het afsluiten van een zorgtraject type 2.

  • Een zorgtraject wordt doorgaans opgestart via je huisarts. Hiervoor is een Globaal Medisch Dossier nodig bij deze huisarts.
  • Jijzelf, de huisarts en diabetesspecialist ondertekenen een contract (moet tijdens een consultatie gebeuren).
  • De huisarts stuurt een kopie van het contract naar het ziekenfonds, het zorgtraject start bij ontvangstdatum.
  • Je wordt verwittigd door het ziekenfonds wanneer je zorgtraject in orde is.
  • Voor de gratis diabeteseducatie is een voorschrift van de huisarts nodig. Hij/zij verwijst je door.
  • Er is een attest nodig van de educator voor het verkrijgen van een bloedglucosemeter.
  • Gratis zelfcontrolemateriaal binnen het zorgtraject is op voorschrift van de huisarts.