Nuchter blijven bij diabetes: waar moet ik op letten?

Soms is het nodig om nuchter te blijven voor een medisch onderzoek of operatie. Ook voor een bloedafname dien je vaak nuchter te zijn. Hoe je nuchter blijven het best aanpakt, is van heel wat factoren afhankelijk. Hieronder geven we enkele algemene richtlijnen, maar je behandelend team kan je het best adviseren.

Bij diabetestabletten:

 • Gebruik je metformine of een combinatie met metformine? Bij een onderzoek waar contraststof gebruikt wordt of bij een operatie wordt aangeraden deze medicatie te stoppen de dag voor, de dag van en de dag na het onderzoek. Andere medicatie mag je de dag voordien gewoon nog nemen.
 • Op de dag van het onderzoek wordt meestal aangeraden om geen diabetesmedicatie in te nemen.  Vanaf de eerstvolgende maaltijd na het onderzoek herneem je weer het normale schema van je medicatie.
   

Bij incretines (inspuitbare diabesmedicatie):

 • Deze mag je de dag voor het onderzoek inspuiten zoals je normaal zou doen. De toediening op de dag van het onderzoek kan per incretine verschillen en vraag je dus beter na.
   

Bij insuline:

 • Meld in het ziekenhuis of je type 1 of type 2 diabetes hebt. Mensen met type 2 diabetes kunnen meestal enkele uren zonder insuline, terwijl mensen met type 1 diabetes steeds insuline nodig hebben.  Bij een onderzoek dat langer duurt of een operatie wordt meestal insuline via een infuus toegediend.
 • Spuit je ’s avonds (ultra)langwerkende insuline, dan mag je deze behandeling zowel op de dag voor als de dag van het onderzoek voortzetten.
 • Bij (ultra)snelwerkende insuline geldt normaal ‘niet eten is niet spuiten’ (tenzij uitzonderlijk voor correctie van hoge suikerwaarden). Bij de maaltijd volgend op het onderzoek geef je weer de normale dosis insuline.
   

Neem bij elk onderzoek je medicatie, een lijstje waarop staat welke medicatie je neemt en je eigen diabetesmateriaal (bloedglucosemeter en -strips) mee. Door regelmatig te meten kan tijdig ingegrepen worden wanneer je bloedsuikerwaarde te veel zou stijgen of dalen. Voorzie ook steeds druivensuiker, voor in geval van nood.