Terug naar school met diabetes, hoe pak je het aan?

Om het schooljaar goed te starten én vlot verder te laten verlopen is een goede communicatie met de school zeer belangrijk. We geven enkele nuttige tips.

  • Communiceer niet enkel bij de start van het schooljaar met de school  maar ook bij het verdere verloop van het schooljaar.
  • Probeer op een open manier te communiceren en maak duidelijk dat je beschikbaar bent om vragen te beantwoorden of om mee te denken om eventuele problemen op te lossen.
  • Licht niet enkel de vaste leerkracht in, maar ook de directie, sportleerkracht, personen die toezicht houden tijdens het eten en de speeltijd …
  • Je kind loslaten is niet altijd evident, maar leer vertrouwen stellen in de personen die op school de diabeteszorg (deels) op zich nemen.
  • Een persoonlijk ‘diabeteszorgplan’ is handig om duidelijke afspraken vast te legen.  Er bestaat een handig schooldocument dat de Vlaamse Diabetescentra voor kinderen en adolescenten ontwikkelden (zie www.vdka.be/documenten/).
  • Best wordt alles zo concreet mogelijk op papier gezet. Formuleer niet enkel de ‘taken’ van de school, maar noteer ook wat je ‘verplichtingen’ als ouder zijn.
  • Kinderconventies hebben vaak informatie op maat voor scholen. De Nederlandse websites www.diabetesopschool.nl en www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl bieden ook praktische informatie en aandachtspunten rond diabetes op school.