Terug naar school: waar moet je zoal op letten?

Het einde van de zomervakantie komt in zicht: begin september gaat je kind weer, of misschien wel voor het eerst, naar school. Waar hij of zij de afgelopen maanden op jou kon rekenen met betrekking tot diabeteszorg, wordt dit nu weer voor een deel uit handen gegeven. Niet altijd even gemakkelijk, maar met de volgende tips zorg je alvast voor een goede start.

  • Samenwerking tussen ouders en de school is essentieel voor een goede diabeteszorg. Het conventiecentrum kan hierbij ondersteuning bieden. Een diabeteseducator van de kinderconventie heeft waarschijnlijk al contact gehad met de school met betrekking tot algemene diabetesinformatie, zodat je als ouder vlot afspraken kunt maken met betrekking tot de specifieke situatie van jouw kind. Doe dit het best vóór de eerste schooldag en hou de school gedurende het schooljaar up to date.
  • Een open communicatie met de school over diabetes is cruciaal, zodat alle betrokkenen over de nodige en correcte informatie beschikken. Leg een diabeteszorgplan vast, waarin duidelijk omschreven wordt wat de noden van je kind zijn, wat je kind zelfstandig kan en wat niet, wat je precies verwacht van de school en wat jouw eigen rol hierin zal zijn. Bespreek hierin ook mogelijke (nood)situaties en hoe hiermee omgegaan moet worden. Via www.vdka.be/documenten/ kun je hiervoor een handig document terugvinden, ontwikkeld door Vlaamse Diabetescentra.
  • Niet alleen de klasleerkracht dient ingelicht te worden, maar ook bijvoorbeeld de directie, sportleerkracht, personen die toezicht houden tijdens het eten en de speeltijd en andere personen die tijdens schooltijd bij je kind betrokken zijn. Op deze manier staat de leerkracht er niet alleen voor. Ook als ouder sta je uiteraard voor de school klaar bij vragen en eventuele problemen.