Tips: opgroeien met diabetes

jongetje verkleed als kok

Hoe ga je als ouder om met een kind met diabetes? Op elke leeftijd is een andere aanpak nodig. We geven de belangrijkste tips.

  • Bij baby’s is het vooral belangrijk hen gerust te stellen en te koesteren, zeker op stressvolle momenten. ‘Praat’ met je kind, ook over je eigen gevoelens.
  • Peuters en kleuters voelen veel aan, maar begrijpen de situatie nog niet volledig. Probeer rekening te houden met de gevoelens van je kind, maar tracht wel steeds consequent te blijven op een rustige manier. Praat ook over je eigen gevoelens en betrek hier ook je kind bij. Communiceer duidelijk naar je kind dat het geen schuld treft.
  • Lagere schoolkinderen denken al veel concreter, waardoor de realiteit veel meer doordringt. Net zoals kinderen zonder diabetes, groeit je kind nu naar zelfstandigheid. Sta dit toe en laat stapje per stapje los. Je kind kan nu alles beter verwoorden. Moedig het zeker aan om zijn/haar gevoelens te uiten. Geef concrete informatie op kindniveau, maar nu veel specifieker om zo misvattingen bij te sturen.
  • Als je kind pubert komt het in een levensfase terecht waarin er op korte tijd veel veranderingen plaats vinden en men op zoek is naar de eigen identiteit. Als er dan ook nog diabetes bijkomt, is deze periode een dubbele uitdaging. Zoek een evenwicht tussen loslaten en toch voldoende steun bieden, tussen consequent grenzen trekken, maar ook te onderhandelen op bepaalde vlakken.