Vaccinatie tegen griep, is dat wel nuttig?

Het antwoord is: zeker! De aanbeveling is om iedereen met diabetes te vaccineren tegen griep, vanaf de leeftijd van 6 maanden. Vaccinatie is de enige manier om je te beschermen tegen de gevolgen van een griepinfectie.

De aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad is dat iedereen met diabetes vanaf de leeftijd van 6 maanden zich laat vaccineren tegen seizoensgriep. Dit ongeacht het type diabetes of de diabetesbehandeling. Griep kan net zoals andere infecties, de bloedsuiker sterk ontregelen. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat wie diabetes heeft, bij een griepinfectie liefst drie keer meer risico loopt op ernstige verwikkelingen of een ziekenhuisopname.

Een jaarlijkse griepvaccinatie is nog steeds de enige manier om griep en zijn gevolgen te voorkomen. Het griepvaccin zelf heeft weinig invloed op de glycemieregeling. Sommige personen kunnen wel een lichte temperatuursverhoging doen, door een reactie van hun immuunsysteem. De griepprik zelf kan wat roodheid en pijn op de plaats van de injectie – bovenarm – teweegbrengen.

Dit weegt uiteraard niet op tegen de gevolgen van griep zelf. Als je ondanks een vaccinatie toch nog griep zou krijgen, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig en is er minder risico op complicaties. Een griepvaccin moet elk jaar opnieuw toegediend worden. De belangrijkste reden is dat het griepvirus regelmatig kleine veranderingen ondergaat, waardoor je niet langer beschermd bent.

Praktisch

  • De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november.
  • Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen. Risicogroepen zoals mensen met diabetes, betalen maar de helft. Vraag aan je huisarts dit op het voorschrift te vermelden.
  • Bewaar het vaccin in het groentevak van de koelkast, anders wordt het waardeloos.
  • Ga hiermee naar je huisarts om je te laten vaccineren.