Zorgtraject diabetes type 2

doktersconsultatie

Personen met diabetes type 2 die worden behandeld met een inspuitbare diabetesmedicatie (incretinemimeticum of 1-2 insuline-injecties/dag) kunnen gebruik maken van het zorgtraject diabetes type 2. Dit is een verbintenis tussen de persoon zelf, de huisarts en de diabetesspecialist. Hier zijn specifieke tegemoetkomingen voor consultaties en materiaal aan verbonden. Het zorgtraject kan ook worden opgestart als de behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie onvoldoende is en een inspuiting wordt overwogen. 

Wat is een zorgtraject?

Het zorgtraject diabetes type 2 is een verbintenis tussen drie personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met diabetes zelf, zijn huisarts en zijn diabetesspecialist. Om die verbintenis tastbaar te maken, wordt een contract opgemaakt dat door alle partijen wordt ondertekend. Het persoonlijk engagement van de persoon met diabetes alsook het opvolgen van de vooropgestelde behandeling, is belangrijk om de langetermijnverwikkelingen van de aandoening te vermijden. De huisarts is de coördinator van het zorgtraject. Hij/zij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding nodig is. De diabetesspecialist ondersteunt vanuit zijn expertise de huisarts. De diabeteseducator, de diëtist en de podoloog maken ook deel uit van de multidisciplinaire zorg binnen het zorgtraject.
 

Wat zijn de voordelen?

Wanneer je een zorgtraject diabetes type 2 hebt afgesloten, kun je gebruik maken van een aantal tegemoetkomingen: 

 • Volledige terugbetaling (gratis) diabeteseducatie door een erkende educator. Iedereen in het zorgtraject heeft jaarlijks recht op 5 educatiesessies van 30 minuten. De educatie moet voorgeschreven worden door de huisarts. In het kalenderjaar dat het zorgtraject wordt afgesloten of het kalenderjaar daaropvolgend, heb je recht op 5 bijkomende educatiesessies.
  De educatie kan zowel individueel als in groep plaatsvinden. Indien er wordt geopteerd voor individuele educatie, moet minimum 1 sessie thuis plaatsvinden.
 • Enkel indien je wordt behandeld met inspuitingen (incretinemimeticum of insuline-injecties), heb je recht op gratis zelfcontrolemateriaal (via apotheek of thuiszorgwinkel):
  • 1 bloedglucosemeter per 3 jaar
  • 150 glucosestrips en 100 lancetten per 6 maanden
 • Volledige terugbetaling van de consultaties bij de huisarts/diabetesspecialist bij wie het zorgtrajectcontract werd afgesloten (op basis van het officiële tarief).
 • Gedeeltelijke tegemoetkomingen voor dieetadvies en podologisch advies, op voorschrift van de huisarts. Je krijgt een getuigschrift mee dat je indient bij de mutualiteit en de consultatie terugbetaalt op het remgeld na.
  - 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist
  - 2 sessies van 45 minuten bij een erkend podoloog, indien je een verhoogd voetrisico hebt
   

Een zorgtraject opent het recht op een aantal voordelen, maar daar tegenover staan er ook een aantal plichten. Bij het ondertekenen van het zorgtrajectcontract wordt verwacht dat:

 • je een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebt bij je huisarts;
 • je per jaar minstens 2 contacten hebt (raadpleging of huisbezoek) met de huisarts én minstens 1 contact hebt met de diabetesspecialist. Onder een jaar verstaat men een periode van 12 maanden vanaf de start- of verjaardatum van het zorgtraject.
   

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht