Home

Diabetes aanpakken lukt veel beter met een duwtje in de rug. De Diabetes Liga is de helpende hand die je de weg kan wijzen naar de juiste ondersteuning.
De Diabetes Liga vormt een netwerk van mensen met diabetes en professionelen, waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Via onze werking creëren we een meerwaarde voor de leden en sympathisanten.
Diabetes vraagt elke dag opnieuw de nodige aandacht. Een goede kennis van je diabetes is een essentiële voorwaarde om je behandeling in eigen handen te nemen.
Als onafhankelijke vereniging streeft de Diabetes Liga naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt