Aanpassingsproblemen

depressieve vrouw

Eén van de belangrijkste psychologische moeilijkheden bij personen met diabetes zijn aanpassingsproblemen. Deze kunnen iedereen overkomen en in elke fase van de ziekte. Het is zinvol om dit te bespreken met je diabetesteam en steun te zoeken bij anderen;

Aanpassingsproblemen komen vooral voor kort na de diagnose, of bij dreigende chronische verwikkelingen. Iedereen reageert op zijn manier op de diagnose, het inpassen van diabetes in het dagelijkse leven, en het omgaan met eventuele problemen. Geen enkele reactie is dus ‘normaler’ dan een andere. Veel personen met diabetes wisselen periodes van aanvaarding af met periodes van weerstand. Aanpassingsmoeilijkheden kunnen zich uiten in je manier van denken, in je emoties en in je gedrag. Enkele vaak voorkomende gedachten zijn:

  • ‘Diabetes beheerst heel mijn leven’
  • ‘Diabetes maakt mij anders dan alle anderen’
  • ‘Doordat ik diabetes heb, kan ik niet meer genieten van het leven’.
     

Frequente gevoelens zijn: schaamte, spanning, boosheid, frustratie, angst, somberheid … Sommigen nemen het daardoor niet meer zo nauw met de zelfcontrole van de bloedglucosewaarden of met gezonde voedingsgewoonten. De buitenwereld ziet dat vaak als een gebrek aan motivatie. Maar eigenlijk is het een uiting van de soms moeilijke zoektocht om zo goed mogelijk om te gaan met de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit diabetes.

Wanneer je bij jezelf aanpassingsmoeilijkheden herkent, kan het zinvol zijn om steun te zoeken bij andere mensen met diabetes, je arts of meer gespecialiseerde hulpverleners. Het is belangrijk om moeilijkheden als ‘het niet kunnen aanvaarden van diabetes’ of ‘jezelf neerslachtig of depressief voelen’ bespreekbaar te maken met je behandelend team. De juiste steun op het juiste moment kan immers het gevoel van vertrouwen versterken om op een goede manier met diabetes om te gaan.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht