Diabetes in cijfers

Diabetes is helemaal niet zo zeldzaam. We zetten enkele markante gegevens op een rijtje.

Hoe vaak komt diabetes voor?

In België hebben we geen exacte cijfers over het aantal mensen met diabetes en het jaarlijks aantal nieuwe gevallen. Er is immers geen systematische registratie wanneer diabetes wordt vastgesteld. We kunnen wel een schatting maken op basis van gegevens uit de ziekteverzekering (geneesmiddelenverbruik) en de Belgische Gezondheidsenquête. Op basis van deze gegevens kunnen we duidelijk besluiten dat het aantal mensen met diabetes in de afgelopen decennia meer dan verdubbeld is. Het gaat vooral om een stijging in het aantal mensen met type 2 diabetes, de meest voorkomende vorm (meer dan 9 op 10) van diabetes. Oorzaken zijn te zoeken in de vergrijzing van de bevolking en onze ongezonde leefstijl.

De Internationale Diabetes Federatie (IDF) brengt diabetesstatistieken over de hele wereld in kaart en  verzamelt ze in telkens in de Diabetes Atlas. De prevalentie (voorkomen) van diabetes voor België wordt door het IDF geschat op 8,0% van de volwassen Belgische bevolking of 1 op 12 volwassenen. Volgens voorspellingen zal dit minstens oplopen tot 9,6% of 1 op 10 volwassen Belgen in 2030. Deze cijfers omvatten zowel gekende als ongekende diabetes. Naar schatting 1 op 3 van de mensen met diabetes weet niet dat hij of zij de aandoening heeft en wordt er dus ook niet voor behandeld. Type 2 diabetes komt frequenter voor in bepaalde bevolkingsgroepen: men ziet een twee- tot zesvoudige stijging bij personen van Turkse/Marokkaanse origine.
Naast de groep mensen die diabetes hebben bevindt  6,5% van de volwassen bevolking zich in de 'grijze zone': een duidelijk gestoorde glucoseverwerking nog geen diabetes. Men spreekt ook van gestoorde glucosetolerantie of 'prediabetes'. Die groep mensen loopt een aanzienlijk risico om op relatief korte termijn type 2 diabetes te ontwikkelen.

Alles samengenomen, zijn er dus ruim 1 miljoen Belgen met hoge bloedsuikerwaarden die in aanmerking komen voor de preventie en behandeling van diabetes of verwikkelingen.
 

Type 1 diabetes

Anders dan bij type 2 diabetes, is er bij type 1 diabetes (< 10% van de gevallen) globaal geen duidelijke stijgende trend merkbaar. Type 1 diabetes wordt meestal onder de leeftijd van 40 jaar vastgesteld. Het voorkomen van type 1 diabetes is ongeveer 0,4% van de totale Belgische bevolking, of zo'n 40.000 mensen. Uit cijfers van het Belgisch Diabetes Register blijkt dat er ongeveer 10 nieuwe type 1 patiënten jonger dan 40 jaar per 100.000 inwoners en per jaar bij komen, wat vergelijkbaar is met het aantal in de ons omringende landen. Opvallend is wel dat type 1 diabetes op steeds jongere leeftijd wordt vastgesteld. Het aantal nieuwe gevallen van type 1 diabetes in de leeftijdscategorie tot 14 jaar bedraagt 16.2 per 100.000 en per jaar. Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer 300 (1 op 6000) kinderen jonger dan 15 jaar, diabetes krijgen. De toename bij kinderen jonger dan 15 jaar bedraagt 3.7% per jaar, en parallel ziet men ook een afname in het ontstaan van type 1 diabetes bij volwassenen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht