Voedingsprotocol

Bij de aanpak van diabetes, zowel type 1 als type 2, speelt een gezonde leefstijl een grote rol. Gelukkig staan personen met diabetes er niet alleen voor en worden zij bijgestaan door diabetesprofessionals in het bereiken van o.a. gezond leef- en eetgedrag.
 
Het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’ is reeds decennia een praktische, evidence-based leidraad ter ondersteuning van de voedingsbehandeling door diëtisten en andere zorgverleners. De laatste versie dateerde van 2011 en een herziening drong zich dan ook op. Er is immers heel wat geëvolueerd in zowel de medicamenteuze behandeling als de visie op gezonde voeding. Richtlijnen en wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland werden door diëtisten van de Commissie Voeding van Diabetes Liga vertaald naar een nieuw en breed gedragen protocol voor Vlaanderen.

Referenties en inhoudelijke bijlagen van het protocol zijn hieronder te raadplegen. 


    
Het ‘Voedingsprotocol bij diabetes’ is te koop via shop.diabetes.be > publicaties

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht