Bloedglucose meten

iemand die glucose meet

Voor heel wat mensen met diabetes is zelfmonitoring van de bloedglucose dagelijkse kost. Dit gebeurt met de bloedglucosemeter, een toestel waarvan er verschillende op de markt zijn. Op basis van de gemeten waarden krijg je meer inzicht in je diabetes en kan de behandeling indien nodig bijgestuurd worden, in overleg met je diabetesteam. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht