Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus beheerst de nieuwsverslaggeving van de afgelopen maanden. Ook vandaag is er nog héél veel, soms ook verwarrende informatie over dit virus. Wij zetten de 10 belangrijkste vragen en antwoorden voor jou op een rijtje.

1. Wat is het coronavirus en hoe weet ik of ik besmet ben?

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in Wuhan (China).

De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Plotse spierpijn, hevige vermoeidheid, reuk- en smaakverlies, diarree, ongewone hoofdpijn, huiduitslag … kunnen de allereerste symptomen van COVID-19 zijn. Kinderen worden er vaak minder snel ziek van en kunnen ook geen symptomen vertonen.

 

 2. Loop ik als persoon met diabetes een hoger risico om besmet te worden met het virus ?

Neen. Personen met diabetes hebben evenveel kans op een besmetting als mensen zonder diabetes.

Vanuit de overheid zijn er geen concrete richtlijnen om risicogroepen in isolatie te plaatsen. Er wordt wel geadviseerd aan (kwetsbare) ouderen om extra voorzichtig te zijn. Gezonde personen met diabetes type 1 kunnen, net zoals de algemene bevolking, naar school gaan of gaan werken. De algemene maatregelen uitgevaardigd door de overheid dienen wel opgevolgd te worden. Personen met diabetes type 2 met een verhoogd gezondheidsrisico overleggen best met hun behandelend arts.

 

3. Wat zijn de gevolgen als ik als persoon met diabetes besmet word ?

De klachten veroorzaakt door het coronavirus kunnen zeer wisselend zijn, maar zijn dezelfde bij personen met diabetes als mensen zonder diabetes. Sommige personen lopen wel een hoger risico op ernstigere gevolgen (verhoogd risico op hospitalisatie, verhoogd risico op opname intensieve zorgen en verhoogd risico op overlijden). Uit de huidige wetenschappelijke evidentie blijkt dat een ernstiger verloop van het coronavirus frequenter is bij mensen met diabetes type 2 met bijkomende aandoeningen: combinatie met overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatproblemen en/of nierlijden. Bij deze personen is er ook een slechtere prognose bij een slecht geregelde diabetes.

Er zijn momenteel geen argumenten dat diabetes type 1 op zich zorgt voor een verhoogd risico in vergelijking met de algemene bevolking. Bijkomende risicofactoren zoals een hogere leeftijd of overgewicht blijven ook bij personen met diabetes type 1 zorgen voor een hoger gezondheidsrisico.

Alle personen met diabetes dienen extra aandacht te hebben voor de glycemieregeling bij koorts of andere symptomen van het coronavirus. In samenspraak met het behandelend team dient vaak de glucoseverlagende medicatie en/of insuline aangepast te worden. Mensen met type 1 diabetes maken bij ziekte makkelijk ketonen aan. Deze ketonen kunnen aanleiding geven tot verzuring (ketoacidose), een ernstige toestand die men zeker moet vermijden. Bepaal bij hoge bloedsuikerspiegel zeker regelmatig de ketonen in je bloed (of urine). Indien verhoogd, contacteer je diabetescentrum onmiddellijk.

Ben je zelf ziek of kwam je in contact met iemand die het coronavirus heeft? Contacteer dan zo snel mogelijk je huisarts via telefoon. Er zijn twee attesten mogelijk die kunnen worden uitgeschreven door je behandelend arts:

1. attest van arbeidsongeschiktheid

Dit getuigschrift geldt voor alle patiënten die voor werkgevers uit de particuliere sector werken en voor zelfstandigen. Dit heeft betrekking op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer.

2. quarantainegetuigschrift

Dit getuigschrift geldt voor alle werknemers, ongeacht hun statuut, die kunnen werken maar zich niet naar hun werk kunnen begeven omdat:

- ze in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon
- ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen
- de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort
(dit kan ook gelden voor personen met diabetes, vraag bij je behandelend arts na of jouw medische situatie het toelaat om te gaan werken).
- ze een inwonend familielid hebben die risicopatiënt is omdat hij of zij tot een risicogroep behoort.

Wat betekent dit financieel?

Werknemers (particulier of ambtenaar) die kunnen telewerken ontvangen hun normale loon.

De werknemers uit de particuliere sector die in quarantaine geplaatst worden en niet kunnen telewerken krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering op basis van het quarantaineattest dat ze aan hun werkgever bezorgen.

Zelfstandigen die langer dan 7 dagen niet kunnen werken kunnen een overbruggingsrecht aanvragen via hun sociaal verzekeringsfonds.

 

4. Wat kan ik als persoon met diabetes doen om besmetting te voorkomen?
 

De richtlijnen volgen die door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid zijn opgesteld om besmetting te voorkomen.

 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. De voorkeur wordt gegeven aan het wassen met water en zeep. Gebruik je tussendoor alcoholgel, weet dan dat je handen goed droog moeten zijn om foute meetresultaten met je bloedglucosemeter te voorkomen. 
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen en kussen te geven.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.


Houd afstand (min. 1,5 meter) van andere personen bij het wandelen, de boodschappen … om besmetting te voorkomen. Zeker bij drukke plaatsen dien je hier extra alert voor te zijn. Er wordt aangeraden een mondmasker te dragen op (drukke) openbare plaatsen, vooral om anderen niet te besmetten. Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer. Was daarnaast je handen na het boodschappen, tanken … om besmetting te voorkomen.

 

5. Waar moet ik als persoon met diabetes op letten als ik ziek word?
 

 • Wees voorbereid voor het geval je ziek wordt.
 • Zorg dat je alle relevante contactgegevens bij de hand hebt (artsen, educatoren ...) voor het geval je ze nodig hebt.
 • Drink voldoende water.
 • Controleer je bloedsuikerspiegel vaker.
 • Controleer je temperatuur en neem hiervoor medicatie op advies van de arts.
 • Zorg dat je voldoende diabetesmedicatie of zorgmateriaal in huis hebt voor het geval je in quarantaine zou moeten gaan.
 • Indien je alleen woont, zorg ervoor dat iemand op wie je kan vertrouwen weet dat je diabetes hebt.
 • Mensen met type 1 diabetes moeten extra oppassen voor ketoacidose. Stop zeker nooit je insulinetoediening: zie maatregelen bij ziekte.
 • Paracetamol kan, zeker als het meermaals en in een hogere dosis wordt genomen, de glycemiemetingen bij gebruik van sensoren van Medtronic en Dexcom (niet de Dexcom 6) beïnvloeden. Onder invloed van paracetamol meet je vals hoge waarden. Het is dan nodig om tijdelijk over te schakelen op glycemiebepaling via de vingerprik. Paracetamol is bij de apotheker verkrijgbaar als Paracetamol®, Dafalgan®, Perdolan®, Algostase® … Gebruik geen aspirine of niet-steroïdale ontstekingsremmers zoals ibuprofen (o.a. Brufen®, Nurofen®), diclofenac (o.a. Voltaren®), piroxicam (o.a. Feldene®, Brexine®), meloxicam (o.a. Mobic®) zonder advies van je arts. 
   
  Meer info over diabetes en ziek zijn vind je hier.
   

 

6. Wanneer moet ik als persoon met diabetes contact opnemen met een arts?

Contacteer je huisarts bij

 • Elke nieuw opgetreden klacht of symptoom, zoals koorts, hoesten, kortademigheid, ongewone hoofdpijn, buikpijn, diarree, huidklachten … 
 • Contact met een patiënt met het coronavirus of als er iemand in je nabije omgeving ziek is met het vermoeden van het coronavirus.
   

Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
Bel je huisarts, hij/zij overlegt met jou:

 • of je klacht mogelijk een Covid-19 infectie kan zijn;
 • of je in de eigen praktijk dan wel op een triagecentrum onderzocht moet worden;
 • of je getest moet worden op Covid-19;
 • of je doorverwezen wordt naar spoed.


Ben je in contact geweest met iemand die positief getest heeft op het coronavirus ? Contacteer dan je huisarts.

Blijf je diabetes goed in de gaten houden en wees alert op klachten niet gerelateerd aan het coronavirus. Voetproblemen, wonden die niet genezen, pijn op borst, ernstige ontregeling van de glycemie … onbehandeld kunnen deze klachten leiden tot ernstige gevolgen.
Contacteer hiervoor tijdig je arts!

Overleg bij diabetesontregeling met je huisarts of diabetesteam.

Mensen met type 1 diabetes moeten bij ontregeling zeker contact opnemen met hun diabetesteam. 

Neem onmiddellijk contact op in de volgende omstandigheden: 
- BRAKEN = BELLEN!
- bij sufheid met snelle ademhaling
- als je ketonen > 1.0 staan
- als je glycemieën ondanks bijspuiten blijven stijgen 

 

 7. Hoe zit het met mijn consultatie in het ziekenhuis/bij de huisarts? Wat als ik niet op consultatie kan gaan?
 

Zorgtraject:

Voor het jaar 2020 worden de verlengingsvoorwaarden voor de zorgtrajecten diabetes type 2 versoepeld:

 • Je hoeft je huisarts slechts 1x te contacteren in 2020. Laat dat echter geen reden zijn om je aandacht voor een goede diabetesregeling te laten verslappen!
 • De referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een diabetesspecialist (arts-specialist) wordt eenmalig verlengd tot 24 maanden.
 • Er wordt niet gecontroleerd of de ondertekenende huisarts het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier heeft aangerekend.

Conventie:

Vanaf 4 mei 2020 zijn niet-dringende consultaties terug toegelaten in ziekenhuizen. De diabetesconventies houden zowel telefonische- als fysieke consultaties.
De conventie-overeenkomst wordt door het coronavirus automatisch met 6 maanden verlengd.

Ik heb diabetes type 1 en ben verkouden. Wanneer moet ik contact opnemen met mijn diabetesarts?

Het is zo dat de symptomen van een ‘gewone’ verkoudheid niet zomaar kunnen onderscheiden worden van het coronavirus. Contacteer je huisarts als je twijfelt!

Blijf je diabetes goed opvolgen en neem bij verergering contact op met je diabetesarts.

 

8. Mijn rijbewijs vervalt bijna? Wat moet ik doen?

De rijgeschiktheidsattesten waarvan de geldigheidsduur afloopt na 15/03/2020, worden door het coronavirus automatisch verlengd tot 30/09/2020.
Dit geeft personen met diabetes de nodige tijd om een afspraak in te plannen bij de behandelend arts en de benodigde documenten in orde te brengen.

 

9. Wat met kinderen met diabetes?

Kinderen met diabetes vormen geen risicogroep voor het coronavirus (COVID-19).

Dit advies wordt gegeven door de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten (VDKA) en is conform de internationale richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen voor kinderen en jongeren met diabetes. De richtlijnen van de overheid moeten uiteraard steeds opgevolgd worden.

 

10. Wat doet de Diabetes Liga?

Als organisatie die instaat voor de belangen van mensen met diabetes, verspreiden wij actuele en correcte informatie over het coronavirus. Wij blijven als organisatie aan de alarmbel trekken en brengen diabetes op alle niveaus onder de aandacht. Je kan ons steeds bereiken via onze Infolijn via 0800 96 333 of infolijn@diabetes.be.

Actuele adviezen zijn terug te vinden via volgende link en aangestuurd door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

Heb je bovenstaande vragen gelezen en zit je nog met vragen over het coronavirus en diabetes? Contacteer dan onze Infolijn via 0800 96 333 of infolijn@diabetes.be. Zorgverleners verwijzen we graag door naar de webpagina die de overheid voorziet voor zorgverleners met antwoorden op vragen rond het coronavirus.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht