Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus beheerst de nieuwsverslaggeving van de afgelopen weken. Ook vandaag is er nog héél veel, soms ook verwarrende informatie over dit virus. Wij zetten de 11 belangrijkste vragen en antwoorden voor jou op een rijtje.

 

1. Wat is het coronavirus en hoe weet ik of ik besmet ben?

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in Wuhan (China). Sindsdien zijn er wereldwijd al verschillende besmettingen vastgesteld. Intussen werden er ook verschillende besmettingen in België vastgesteld.

De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Kinderen worden er vaak minder snel ziek van en kunnen ook geen symptomen vertonen. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor complicaties. 

 

2. Loop ik als persoon met diabetes een hoger risico om besmet te worden met het virus ?

Neen. Personen met diabetes hebben evenveel kans op een besmetting als mensen zonder diabetes. Het is wel zo dat diabetes ervoor zorgt dat je kwetsbaarder bent voor de klachten die het virus veroorzaakt.

Ook voor kinderen met diabetes gelden dezelfde risico's en maatregelen dan voor kinderen zonder diabetes. Dit betekent dat indien mogelijk, het beter is om kinderen niet naar school te sturen. Heb je geen alternatief? Bespreek dan met de school of jouw kind naar de opvang kan komen én volg de maatregelen om besmetting te voorkomen, uiteraard steeds goed op.

Vanuit de overheid zijn er momenteel geen concrete richtlijnen om risicogroepen in isolatie te plaatsen. Er wordt wel geadviseerd aan (kwetsbare) ouderen om zo veel mogelijk thuis te blijven en contacten (zeker met kinderen) te vermijden. 

 

3. Wat zijn de gevolgen als ik als persoon met diabetes besmet word ?

De klachten van het coronavirus (hoesten, koorts, …) zijn voor iedereen hetzelfde. Mensen met diabetes lopen wel een hoger risico op ernstige gevolgen.

Dit gaat dan vooral om mensen met diabetes met een moeizame glucoseregulatie*, of mensen die al een verzwakt immuunsysteem hebben door een bestaande aandoening/complicatie. Oudere mensen zijn daarnaast ook kwetsbaarder voor de gevolgen van het virus.

*Er zijn aanwijzingen dat een moeizame of schommelende glucoseregeling het immuunsysteem kan belemmeren.

 

4. Kan ik door mijn diabetes sterven aan het virus ?

Diabetes behoort tot een risicogroep, waardoor je als persoon met diabetes een hogere kans hebt om te sterven bij een besmetting. Zoals hierboven vermeld zal een moeizame glucoseregulatie, een verzwakt immuunsysteem etc. ook de kans op complicaties en dus sterfte verhogen. 

Een uitspraak over het sterftecijfer t.o.v. een persoon zonder chronische aandoening kan niet gedaan worden, gezien de andere meespelende factoren zoals leeftijd, eigen immuniteit … Weet dat dit wel beduidend hoger ligt, en dat de adviezen vooral uitgaan naar het vermijden van een besmetting en het voorkomen van ontregelde bloedsuikerwaarden
 

 

Heb je diabetes en ben je besmet met het coronavirus? Hou dan volgende punten in acht:

voorzorgsmaatregelen Coronavirus

 • Wees voorbereid voor het geval je ziek wordt.
 • Zorg dat je alle relevante contactgegevens bij de hand hebt (artsen, educatoren, ...) voor het geval je ze nodig hebt.
 • Drink voldoende water.
 • Controleer je bloedsuikerspiegel vaker.
 • Controleer je temperatuur en neem hiervoor medicatie op advies van de arts.
 • Gebruik je insuline en heb je een hoge bloedsuikerspiegel ? Controleer dan regelmatig de ketonen in je bloed.
 • Zorg dat je voldoende diabetes medicatie of zorgmateriaal in huis hebt voor het geval je in quarantaine zou moeten gaan.
 • Indien je alleen woont, zorg ervoor dat iemand waarop je kan vertrouwen weet dat je diabetes hebt. 
   

5. Wat kan ik als persoon met diabetes doen om besmetting te voorkomen ?

De richtlijnen volgen die door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid zijn opgesteld om besmetting te voorkomen.
 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. De voorkeur wordt gegeven aan het wassen met water en zeep. Gebruik je tussendoor alcoholgel, weet dan dat je handen goed droog moeten zijn om foute meetresultaten met je bloedglucosemeter te voorkomen. 
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen en kussen te geven.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

 

Houd afstand (min. 1,5 meter) van andere personen bij het wandelen, de boodschappen … om besmetting te voorkomen. Zeker bij drukke plaatsen dien je hier extra alert voor te zijn. Was daarnaast je handen na het boodschappen, tanken … om besmetting te voorkomen.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen verplicht de overheid iedereen om thuis te werken indien dit mogelijk is. Is dit niet evident voor de job die je uitoefent? Ga dan in gesprek met je werkgever en bespreek welke voorzorgsmaatregelen of uitzonderingen getroffen kunnen worden. Is er mogelijk een medische reden waarom je niet kan gaan werken, ben je zelf ziek of kwam je in contact met iemand die het coronavirus heeft? Contacteer dan zo snel mogelijk je huisarts via telefoon.

 

6. Wanneer moet ik als persoon met diabetes contact opnemen met een arts?

Contacteer je huisarts bij

 • Koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid) 
 • Contact met een patiënt met het coronavirus of als er iemand in je nabije omgeving ziek is met het vermoeden van het coronavirus.
   

Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
De huisarts kan op basis van een procedure beoordelen bij welke personen een test op het coronavirus overwogen moet worden.De huisarts kan, indien nodig, bij een vermoeden van coronavirus, doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Ben je in contact geweest met iemand die positief getest heeft op het coronavirus ? Contacteer dan je huisarts.

Blijf je diabetes goed in de gaten houden en wees alert op klachten niet gerelateerd aan het coronavirus. Voetproblemen, wonden die niet genezen , pijn op borst, ernstige ontregeling van de glycemie … Onbehandeld kunnen ook deze klachten leiden tot ernstige gevolgen.
Contacteer hiervoor tijdig je arts! 

 

7. Mijn diabetes is niet goed geregeld, moet ik me zorgen maken ?

Een verhoogde bloedsuiker kan de werking van het afweersysteem belemmeren. Probeer je bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden en vaker de bloedsuiker te meten. Bij ontregelde bloedsuikerwaarden kan het ziekteverloop moeilijker zijn. Dit geldt voor alle virussen en niet enkel voor het coronavirus.

 

8. Hoe worden patiënten in België behandeld met het coronavirus?

Mensen met milde symptomen die mogelijk besmet zijn worden in thuisisolatie geplaatst (deze mensen worden niet meer getest), bij ernstige symptomen worden ze opgenomen in het ziekenhuis (niet langer in een referentieziekenhuis) (deze mensen worden getest).

 

9. Wat doet de Diabetes Liga?

Als organisatie die instaat voor de belangen van mensen met diabetes, verspreiden wij actuele en correcte informatie over het coronavirus. Je kan ons steeds bereiken via onze Infolijn via 0800 96 333 of infolijn@diabetes.be.

Op 17 maart heeft de Overheid verstrengde maatregelen opgelegd, die golden oorspronkelijk vanaf 18 maart t.e.m. 5 april. Inmiddels werden deze verlengd tot 19 april. Een verdere verlenging tot 3 mei behoort tot de mogelijkheden.

Er geldt o.a. een samenscholingsverbod en evenementen zijn niet meer toegelaten.

Het huis verlaten is enkel toegelaten om te gaan werken, naar de winkel te gaan (voeding, apotheek ...), naar de dokter te gaan, naar een bankautomaat of om hulp te bieden aan kwetsbare personen. Actuele adviezen zijn terug te vinden via volgende link en aangestuurd door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

 

10: Hoe zit het met mijn consultatie in het ziekenhuis/bij de huisarts? Kan ik advies vragen aan mijn diabetesarts?

De diabetesconventie heeft mijn afspraak geannuleerd. Hoe geraak ik aan mijn diabetesmateriaal?
De ziekenhuizen hebben de ambulante niet-dringende consultaties geannuleerd. Het afhalen van diabetesmateriaal blijft wel mogelijk. Neem hiervoor contact op met je conventie voor de praktische afspraken.
Er wordt in de ziekenhuizen getracht te werken met tele-consultatie (via de telefoon). Vraag na bij jouw conventie of hiertoe een mogelijkheid is.
Voorschriften kunnen nog steeds telefonisch verkregen worden via de huisarts en/of endocrinoloog bij wie je in behandeling bent.

Ik word voor mijn diabetes opgevolgd bij de huisarts, maar mijn afspraak is geannuleerd. Hoe gebeurt de verdere opvolging?
De huisartsen annuleren alle niet-dringende consultaties, zoals opvolgconsultaties voor personen met diabetes. De huisarts zal de opvolgconsultatie nu telefonisch laten doorgaan. Contacteer je huisarts bij dringende problemen. Indien nodig word je doorverwezen. Wees ervan bewust dat de huisartsen nu heel veel telefoons binnenkrijgen, dus dat dit wel enige tijd kan duren.

Ik heb diabetes type 1 en ben verkouden. Wanneer moet ik contact opnemen met mijn diabetesarts?
Het is zo dat de symptomen van een ‘gewone’ verkoudheid niet zomaar kunnen onderscheiden worden van het coronavirus. Het wordt aangeraden om contact op te nemen met je huisarts.

Blijf je diabetes goed opvolgen en neem bij verergering contact op met je diabetesarts.

 

11: Wat betekent mijn diabetes voor mijn werk? Kan/mag ik blijven werken?

De verstrengde maatregelen roepen veel vragen op over de mogelijkheid/verplichting tot het blijven werken. Personen met diabetes behoren tot de risicogroep, waardoor beschermende maatregelen op het werk extra belangrijk zijn. Of je moet blijven werken, hangt af van het bedrijf waar je werkt en je gezondheidstoestand. Klik hier voor meer informatie.

 

Heb je bovenstaande vragen gelezen en zit je nog met vragen over het coronavirus en diabetes? Contacteer dan onze Infolijn via 0800 96 333 of infolijn@diabetes.be. Zorgverleners verwijzen we graag door naar de webpagina die de overheid voorziet voor zorgverleners met antwoorden op vragen rond het coronavirus.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht