Rijbewijs

Chauffeur aan het stuur

Wanneer diabetes is vastgesteld heb je wettelijk gezien een aangepast rijbewijs nodig met een welbepaalde geldigheidsduur. Dit geldt ook als je je diabetes enkel behandelt met een aangepaste leefstijl of als je tabletten neemt. Vooral hypoglycemie vormt een risico als je je in het verkeer wil begeven.

Als je diabetes hebt dan heb je een aangepast rijbewijs met vervaldatum nodig om administratief in orde te zijn. Belangrijk om weten is dat er op het rijbewijs geen melding wordt gemaakt van je diabetes. De aanvraag moet in principe binnen de 4 werkdagen volgend op de diagnose gebeuren.

De criteria voor rijgeschiktheid zijn zeer rechtvaardig, zodat veruit de meeste personen met diabetes een goedkeuring kunnen krijgen. Bij de bepaling van je rijgeschiktheid wordt rekening gehouden met diabetescomplicaties (oogtoestand, locomotorische complicaties …).

De maximale geldigheidsduur van het rijbewijs verschilt naargelang het type:

  • Privé-rijbewijs: maximum 5 jaar
  • Professioneel rijbewijs: maximum 3 jaar


Onthoud! Als je een aangepast rijbewijs hebt, ben je verplicht je autoverzekering in te lichten. Je moet hiervoor aangetekend een kopie van je rijgeschiktheidsattest en/of recto versie kopie van je rijbewijs opsturen.

Meer weten over diabetes & verkeer? Download hier de 'Praktische brochure voor personen met diabetes'.

Alle informatie voor artsen i.v.m. het rijbewijs bij diabetes is terug te vinden in de 'Praktische brochure voor artsen'.

Voor extra informatie kan je ook volgende documenten downloaden: 

- Educatietips 'Veilig verkeer met diabetes'

- Artikel: 'Diabetes en rijvaardigheid: achtergrond bij de regelgeving'

- Gericht naar artsen: 'Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig'.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht