SMART-FOOT

Met dit project wil de Diabetes Liga diabetesvoet  onder de aandacht brengen bij de Vlaamse huisartsen. De voetcommissie heeft hiertoe een opleidingspakket ontwikkeld waarmee diabetesvoetteams aan de slag kunnen gaan om de huisartsen van hun regio te sensibiliseren en op te leiden over diabetesvoet. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk Vlaamse huisartsen te bereiken. SMART-FOOT staat voor Screening, Measures, Assessment, Reaction and Timely treatment of diabetic FOOT problems.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht