Belgisch Diabetes Register

Bloedbuisje

Het Belgisch Diabetes Register is een nationaal netwerk van artsen, onderzoekers en hun medewerkers in ziekenhuizen en laboratoria met als doel: bijdragen tot de preventie en behandeling van diabetes.

In België speelt het Belgisch Diabetes Register (BDR) een belangrijke rol in het onderzoek naar (type 1) diabetes. BDR verzamelt - via diabetologen en pediaters - gegevens van patiënten bij wie diabetes werd vastgesteld voor de leeftijd van 40 jaar. Alle vormen van diabetes kunnen geregistreerd worden. Hierdoor kan het aantal patiënten worden gevolgd in de tijd en per regio, en kunnen mogelijke oorzaken geïdentificeerd worden. Bloedanalyses laten toe om de vorm van diabetes objectief te bepalen bij patiënten. Ook bij verwanten kan op deze manier het risico op diabetes bepaald worden. Zij kunnen geregistreerd worden via de verschillende regionale teams van de Vlaamse universiteiten.

De centrale eenheid van BDR in Brussel verzamelt alle gegevens, zorgt voor de verdeling van de bloedstalen naar het gespecialiseerd laboratorium van BDR en bezorgt de artsen de resultaten van de uitgevoerde testen. Ze bewaart alle bloedstalen en gegevens op een vertrouwelijke en beveiligde manier in een biobank. Op dit ogenblik heeft het BDR gegevens verzameld bij een 10.000-tal diabetespatiënten en ongeveer evenveel verwanten.

De belangrijkste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van BDR zijn:

 1. Een betere kijk op de diabetescijfers bij kinderen en jonge volwassenen.
 2. Grootschalige risicobepaling bij familieleden mogelijk.
 3. Het opzetten van preventiestudies (type 1 diabetes) in België.
   

Wie komt er in aanmerking voor registratie door BDR ?

Diabetespatiënten:

 • jonger dan 40 jaar
 • diagnose van een vorm van diabetes werd minder dan 18 maanden vastgesteld
 • woont in België
   

Verwanten:

 • jonger dan 40 jaar
 • ouder, broer/zus of kind van een type 1 diabetespatiënt
 • woont in België


Wat houdt deze registratie in?

Voor diabetespatiënten:

 • geïnformeerde toestemming
 • BDR dossier
 • bloedafname bij diagnose en nadien jaarlijks door de diabetoloog of pediater
   

Voor verwanten:

 • geïnformeerde toestemming
 • BDR dossier
 • vier bloedafnames met een interval van een jaar
 • opvolging op basis van de resultaten door het BDR team van Antwerpen, Brussel, Gent of Leuven
   

Meer info & contact

BDR
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
02 477 45 46
contact@bdronline.be
Contacteer een van de deelnemende artsen.
 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht