Diabetes op school

jongetje voor schoolbord

Duidelijke informatie geven aan de school van je kind is van het allergrootste belang. De kinderconventie zal in overleg met de ouders een afspraak maken om alle betrokkenen op school goed te informeren. 

Je kind met diabetes kan net zoals zijn leeftijdgenootjes leren, plezier maken en sporten op school. Als ouder ben je misschien wel bezorgd hoe de schoolomgeving met de diabetes van jouw kind zal omgaan. Weet dat duidelijke informatie geven aan de school heel wat misverstanden of problemen door onwetendheid kan voorkomen.

Maak daarom bij het begin van elk nieuw schooljaar nog vóór de eerste schooldag een afspraak met de klasleerkracht, zodat alle belangrijke zaken rustig kunnen besproken worden. Voor het inlichten van de school sta je gelukkig niet alleen. Diabetesverpleegkundigen van de kinderconventie gaan naar de school om uitleg op maat te geven. Naast het schoolpersoneel kunnen ze ook de klasgenootjes inlichten. Bekijk of je kind hierin betrokken wil worden. Soms vinden kinderen het leuk om een spreekbeurt over diabetes te geven.

In het ideale geval krijgen alle personen die op school met jouw kind in contact komen, uitleg over diabetes. Als je kind op de kleuterschool of lagere school zit kan je dus vragen dat niet alleen de klasleerkracht(en), maar ook de sportleerkracht en de personen die toezicht houden, komen luisteren. Maak samen met de kinderconventie duidelijke afspraken wie welke verantwoordelijkheid heeft. Indien nodig kan er een thuisverpleegkundige ingeschakeld worden. Voor een jongere op de middelbare school licht je best minstens de klastitularis in.


Tip: VDKA heeft een handig schooldocument ontwikkeld waarin je als ouder heel specifieke informatie kunt noteren die belangrijk is voor de school, kinderopvang …

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht