Hart- en vaataandoeningen

bloeddruk meten

Aantasting van de grote bloedvaten komt vaak voor bij diabetes en uit zich door een grotere kans op hartinfarct, hersentrombose en slechte bloedcirculatie in de benen. Een slechte diabetesregeling heeft een duidelijk negatieve invloed.

Hart- en vaatziekten zijn een van de meest voorkomende gevolgen van diabetes. Mensen met diabetes hebben in vergelijking met de algemene bevolking, twee tot vier keer zoveel kans om deze problemen te ontwikkelen. Bij type 2 diabetes zijn hart- en vaatproblemen zelfs de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden.
 

Alarmsignalen voor hart- en vaataandoeningen

 • Drukkende pijn op de borstkas kan wijzen op een vernauwing van de bloedvaten van het hart. Meestal liggen fysieke inspanningen aan de basis van de pijn. Deze voorbode van een hartinfarct noemt men ook angor.
 • Pijn in de kuiten tijdens het stappen kan wijzen op slagadervernauwing in de onderste ledematen. Tijdens het rusten verbeteren de klachten vaak. Een slagadervernauwing van de onderste ledematen is een voorbode van slecht genezende voetwonden.
 • Een kortdurende uitval van een hersenfunctie kan veroorzaakt worden door een vernauwing van de hersenbloedvaten, wat zich zal uiten in plotse spraakstoornissen of verlammingsverschijnselen. Dit is de voorbode van een herseninfarct, in de volksmond ook wel 'attaque' of beroerte genoemd.
   

Bij het vaststellen van één van deze alarmsignalen breng je best zo snel mogelijk je behandelend arts op de hoogte.
 

Controle hart en bloedvaten

Hier is niet alleen een beoordeling van de bestaande toestand van hart- en bloedvaten belangrijk, maar ook het opsporen van risicofactoren: eventuele familieleden met hart- of vaatlijden op jongere leeftijd, roken, overgewicht of een tekort aan beweging, een hoge bloeddruk en een ongunstig vetgehalte in het bloed.
De bepaling van het gewicht en de bloeddruk is een vast onderdeel van iedere raadpleging. Regelmatig wordt ook de hoeveelheid en samenstelling van de bloedvetten bepaald: totaal cholesterol, LDL- en HDL-cholesterol, en de triglyceriden. De toestand van het hart en de bloedvaten wordt beoordeeld door het klinisch onderzoek, met beluisteren van het hart en het voelen van de pols, en het nagaan van de slag van de bloedvaten in de benen en de voeten. Aanvullende onderzoeken zijn elektrocardiogram (E.C.G. of E.K.G.) bij rust of na een inspanning op de fiets en het onderzoek met geluidstonen van de bloedvaten (Doppleronderzoek).
 

Hoe kan je hart- en vaatlijden voorkomen?

 • Streef naar een goede glycemieregeling (HbA1c < 7%).
 • Behoud een gezond gewicht. Hierbij is een evenwichige en gevarieerde voeding en voldoende lichaamsbeweging van belang.
 • Stoppen met roken.
 • Behandeling van te hoge cholesterol en triglyceriden. Gezonde voeding en lichaamsbeweging hebben een gunstig effect, maar vaak zal bijkomend ook medicatie worden ingeschakeld.
 • Behandeling van hoge bloeddruk is ook belangrijk. Opnieuw zijn een gezonde voeding, die niet te veel zout bevat, en lichaamsbeweging nodig. Vaak moet ook bloeddrukverlagende medicatie opgestart worden.
 • Regelmatige opvolging van de risicofactoren, minstens 1x per jaar.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht