Steunen

Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij jouw steun nodig. Heb jij een hart voor diabetes en wil je de Diabetes Liga steunen? Dit kan op verschillende manieren.

Elke dag streven wij samen met 500 vrijwilligers en 22.000 leden, naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes wordt geconfronteerd.

Hoe doen we dit?

De Diabetes Liga bouwt haar werking uit rond 4 belangrijke doelstellingen:

1. Verspreiden van kwalitatieve informatie over diabetes
2. Een netwerk bouwen van mensen met diabetes en hun omgeving
3. Behartigen van de belangen van iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt
4. Bevorderen van de preventie van type 2 diabetes, samen met de Vlaamse overheid

Waarom is jouw steun nodig?

De Diabetes Liga is in de eerste plaats een ledenorganisatie, maar we willen ons ook maatschappelijk engageren om zoveel mogelijk mensen te helpen op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben.
Behalve wat onze opdracht voor de Vlaamse overheid betreft, ontvangen we echter geen subsidies voor onze dagdagelijkse werking. De Diabetes Liga haalt haar inkomsten uit lidgelden, giften en sponsoring.
Om als onafhankelijke vereniging onze doelstellingen te kunnen blijven realiseren, is elk extra duwtje in de rug welkom! Dit kan op verschillende manieren.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht