Volwassenconventie

Er bestaat in ons land een zogenaamde diabetesconventie. Dit omvat een intensieve multidisciplinaire opvolging in een diabetescentrum van een ziekenhuis.

Personen met diabetes vanaf 16 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in de diabetesconventie voor volwassenen. Iedere volwassenen persoon met diabetes type 1 kan in dit zorgsysteem worden opgenomen, evenals personen met diabetes type 2 op minimum 3 insuline-injecties of op 2 insuline-injecties in combinatie met injecteerbare diabetesmedicatie (incretinomimetica). Personen met diabetes type 2 behandeld met minimum 2 injecties én een ernstige medische aandoening kunnen tijdelijk in de conventie worden opgenomen.

Voor een opname in de diabetesconventie moet je je engageren om aan regelmatige zelfcontrole te doen en minstens 1 keer per jaar de diabetesspecialist te raadplegen. Ook enkele jaarlijkse onderzoeken (oogfundus, nierfunctie, perifere zenuwaantasting en voeten) zijn verplicht.

Personen opgenomen in de conventie krijgen gratis diabeteseducatie in het ziekenhuis (verpleegkundige en diëtist). Ze hebben ook recht op gratis zelfzorgmateriaal (priksysteem, lancetten, bloedglucosemeter en glucosestrips). Vanaf 1 juli 2016 kunnen personen ook kiezen voor de tegemoetkoming van de sensormethode. Deze wordt gratis ter beschikking gesteld voor personen met diabetes type 1. Personen met diabetes type 2 kunnen ook gebruik maken van de sensormethode maar zij moeten wel een deel zelf betalen. Of iemand hiervoor in aanmerking komt, wordt best besproken met het conventieteam.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht